Komunitně osvětové setkání - dorozumíváme se nejen slovy

17. září se děti zúčastnily setkání v domově seniorů, kde pod vedením lektora Petra Šutora hledaly společnou řeč, bez rozdílu věku a národnosti. K tomu každý dostal bubínek, který používal k dorozumívání se i beze slov. Setkání se zúčastnily děti s OMJ, z Ruska, Ukrajiny a Vietnamu.