Komunitní osvětové setkání Cesta kolem světa

Vyvrcholení celoročního školního projektu Cesta kolem světa, zaměřeného na poznávání jiných zemí, jejich kultury, jazyka, zvyků, atd. Na jednotlivých panelech byly prezentovány země a rodinné týmy se podílely na jejich dotvoření, odpovídaly na otázky a navzájem diskutovaly. Externí odborníci se zapojili do diskuze, odpovídali na dotazy, prezentovali výstupy ze stáží v Nizozemsku a Finsku. Děti vystoupily s krátkým pásmem písnček a básniček z jiných zemí.