Co děláme celý rok 

Naše mateřská škola má v logu sluníčko a z toho vyšel i náš školní vzdělávací program- Cestičky ke sluníčku. Sluníčko potřebujeme všichni k životu, hřeje, dává nám dobrou náladu, rozhlíží se z oblohy po celém světě. A tak i my chceme, aby v naší mateřské škole panovala dobrá nálada, atmosféra bezpečí a porozumnění, aby děti měly možnost aktivně, přirozeně a tvůrčím přístupem poznávat svět kolem nás, aby měly možnost komunikovat, spolupracovat s vrstevníky.

 

Školní vzdělávací program Cestičky ke sluníčku je členěn do deseti témat - podle ročních období, tradic, dění v okolním světě. A tak děti přicházejí v září po " cestičce do školky ", seznamují se s novými kamarády, životem ve školce, vypráví si o své rodině, po "barevné cestičce" přijdou k podzimu, "duhová cestička" je dovede od podzimní přírody k poznání zdravých životních návyků a lidského těla. "Vánoční cestičkou" projdou děti kouzelným obdobím Vánoc, lidových zvyků a tradic. "Sněhová cestička" dovede děti do zimní přírody, ale školáky i k zápisu do ZŠ.

 

"Cestička do světa kolem nás" provede děti do světa povolání rodičů, budou létat, plavat, jezdit... vyprávět si, co dělají doma i ve školce. A pak už přijde jarní "sněženková cestička" a k jaru patří mláďata, takže se děti vydají po "kočičí cestě" za jejich poznáním. A samozřejmě nezapomenou oslavit svátky jara a čarodějnice. "Srdíčková cestička" je cestičkou domova, maminky, rodiny. Na "broučkově cestě" oslaví děti svůj svátek, léto a hurá na prázdniny.

 

Program samozřejmě vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání. Na tomto malém prostoru jsem se snažila alespoň nastínit cestu, kterou se ubíráme, abychom splnily nejen tyto cíle, ale hlavně aby k nám děti chodily rády a byly spokojené.

V jednotlivých třídách si na základě tohoto programu paní učitelky vytváří celoroční projekt. Více o něm viz Třídy

Věra Bokrová, ředitelka