Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny 31.5., vydávání Rozhodnutí 10.6. od 10.00 do 16.30. Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí budou 19.6. od 16.00

Zápis pro školní rok 2019/2020 

29.4. od 10.00 do 17.00 a 30.4.od 8.00 do 12.00  vydávání přihlášek 

Tiskopisy k zápisu si můžete stahnout v záložce Dokumenty

6.5. od 10.00 do 17.00 a 7.5. od 8.00 do 12.00 vybírání řádně vyplněných přihlášek 

při odevdání přihlášky předložte rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce / nebo jiný doklad o bydlišti/

DESATERO PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

1.    Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou.

2.    Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

3.    Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém

4.    Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu "Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne....".

5. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k   samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

6.    Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, hrát si s dětmi na zahradě, připojit se na procházce apod.

7.    Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

8. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem - např. plyšovou hračku, látkový kapesníček.

9.   Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

10.Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě - pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.