Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 Název projektu: Šablony pro MŠ Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003549

Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 507 940 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a individualizaci vzdělávání v MŠ. A dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči.

Nastavené šablony

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Čtenářská pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Matematická pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inkluze

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem šablony je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem šablony je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem šablony je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.


 Víčka pro Barborku

Moc děkujeme všem, kteří se několik let podíleli na této naší akci. Bohužel od ledna 2018 již nikdo víčka nevykupuje a proto jsme nuceni ji ukončit.  Přejeme Barborce, aby se jí dobře dařilo v dalším životě a aby bylo stále líp.

Miri z Medvídků nám vyprávěla o své kamarádce Barborce.

Barborka je po dětské mozkové obrně. Nemůže se hýbat jako její ostatní kamarádi. Nemůže psát, a proto píše na počítači. Nemůže chodit, jezdí na invalidním vozíku. Jinak je to ale zdravá  a spokojená holčička, která chodí do základní školy v Chrudimi, kde je ve třídě se zdravými spolužáky.

Ve škole jí pomáhá asistent a několik kamarádů. Je veselá, má ráda zvířátka, moc ráda čte (hlavně příběhy o dětech a čarodějnicích)

Od malička jezdí do lázní, denně cvičí a jezdí na motopedu.

Poslední čtyři roky jezdí na rehabilitační pobyty do Piešťan. Tato rehabilitace ve speciálním obleku vyvinutém v Rusku pro kosmonauty, jí pomáhá k tomu, aby začala chodit. Tři týdny této rehabilitace stojí 110 000 Kč.

Barborka potřebuje nový vozík, ze starého vyrostla, dosluhuje a je nestabilní. Nový vozík stojí 102 400 Kč.

A tak jsme se rozhodli, že Barborce pomůžeme a budeme sbírat víčka, abychom jí přispěli na rehabilitace a nový vozík.

Víčka můžete vhazovat do košů v jednotlivých třídách a my vás budeme průběžně informovat, kolik jsme jich společně nasbírali. (Sbírají se pouze potravinářská víčka). Rodiče Miri víčka odvezou Barborce.

Barborka i její rodiče Vám moc děkují za pomoc.

Více informací naleznete na www.bara-p.cz 

 

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 byla paní Evou Katrušákovou založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která od té doby úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň je zaměřena na podporu čtepnářské gramotnosti dětí a mládeže. Jedná se o největší kampaň svého druhu u nás. Do projektu je zapojena i naše mateřská škola.

Pravidelné čtení dítěti:

·      uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;

·      vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;

·      podporuje psychický rozvoj dítěte;

·      posiluje jeho sebevědomí;

·      rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;

·      formuje čtecí a písemné návyky;

·      učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;

·      rozvíjí představivost;

·      zlepšuje soustředění, uklidňuje;

·      trénuje paměť;

·      přináší všeobecné znalosti;

·      ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;

·      učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;

·      rozvíjí smysl pro humor;

·      je výbornou zábavou;

·      zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;

·      je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;

·      chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;

·      je prevencí patologických jevů;

·      formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;

·      je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 

Mezi námi, povídej

Projekt podporuje mezigenerační setkávání seniorů s dětmi z mateřských či základních škol, pomáhá utvářet prostor pro společnou řeč. Společné činnosti jsou o vzájemné interakci, komunikaci a vztahují se k tradicím, ročnímu období i specifikům dané skupiny.

S dětmi navštěvujeme seniory s DS Háje. Společně tvoříme, zpíváme, povídáme si... 

V září jsme společně s DS Háje dostali známku Mezigeneračně, která je oceněním naší krásné společné práce. Děkujeme.

 

Máme čtecí babičky

Babička Evička chodí každé úterý po obědě číst dětem do odd. Koťátek, babička Verunka chodí v pondělí po obědě číst do odd. Berušek. V dnešní uspěchané době je čtení trochu odstrčeno na druhou kolej, je to obrovská škoda, proto jsme moc rádi, že ve spolupráci s Mezi námi - mezigeneračně jsme zapojeni do programu Přečti.