„STROM PLNÝ POHÁDEK“

Děti na celém světě mají rády pohádky a pohádkové příběhy. Proto nás letošním rokem bude ve třídě MOTÝLKŮ provázet známá pohádka: „O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH.“

S Maruškou a jejími kamarády – měsíci – projdeme celým rokem, který znázorňuje strom na nástěnce v naší třídě, „STROM PLNÝ POHÁDEK.“

V každém ročním období tohoto stromu jsou ukryty pohádky a pohádkové vyprávění pro děti.

PODZIM představují na našem stromě barevné listy, ZIMU sněhové vločky, JARO růžové květy a LÉTO červené třešně.

Postupně, jak se budou jednotlivé měsíce střídat ve svém vládnutí, budeme my, spolu s Maruškou, pohádky a příběhy hledat, pozorně poslouchat, a tak poznávat barevný svět kolem nás – přírodu, i ve spojení s pohybem, lidové zvyky a tradice v období svátků, kamarádství, morální hodnoty…

POMOCÍ POHÁDEK budeme děti učit naslouchat, hledat dobro a zlo, spravedlnost, úctu, pokoru, ale i samostatnost, odvahu a důvtip. Budeme usilovat o to, aby se děti co nejvíce ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se a poděkovat, a aby si dokázaly najít pěkný vztah ke knize.

Děti budou prožívat příběhy pohádek a postav, a tím se bude rozvíjet jejich myšlení, představivost a fantazie.

„Tak pojďme všichni společně poznat Marušku a její kamarády „

Dana a Dana