S KOCOUREM MIKEŠEM PUTUJEME PO STOPÁCH LIDOVÝCH TRADIC, ZVYKŮ, PÍSNÍ A ŘEMESEL ... 

dnešním televizním a pohádkovém světě vládnou převážně sci-fi hrdinové, kteří většinou s něčím bojují. Proto do naší třídy MOTÝLKŮ letos přijde obyčejný, černý kocourek, který se jmenuje MIKEŠ. Obyčejný ale vlastně vůbec není…Umí totiž mluvit, a tak nám všem bude vyprávět. Vyprávění patří k tomu nejlepšímu, co děti rády poslouchají.

Dozvíme se tedy nejen Mikešovy skutečné vzpomínky z chaloupky v Hrusicích, kde bydlel se svými lidskými a zvířecími kamarády, ale i příběhy, zážitky a pohádky z jeho putování světem. Vysvětlí nám třeba i to, jak je důležité umět pozdravit a poděkovat. Provede nás celým rokem a v každém měsíci nám poví, jaké změny ten měsíc přinesl nejen v přírodě, ale i ve světě kolem nás… Tím získáme reálnější pohled na svět, který je plný barev, tvarů i věcí, a to jak dnes, tak i kdysi dávno…

Pro „dospěláky“ je velmi důležité se v dnešní uspěchané a přetechnizované době umět zastavit, ohlédnout se zpět a připomenout si život našich předků i jejich lidovou slovesnost. Spolu s dětmi, si pak najít čas na společné prožívání příběhů a slavení tradičních svátků. Číst pohádky, recitovat básničky, říkadla, či zpívat písničky našich prababiček, poznávat moudro a řemeslný „um“ našich pradědů. A některářemesla si i dnes s dětmi vyzkoušet. Tehdejší každodenní starosti, povinnosti, radosti i pevné pouto lidí ke svým bližním, a hlavně k přírodě, která lidem zajišťovala obživu, jsou právě protikladem k současné pohodlnosti, nevšímavosti a lhostejnosti, který vnímavé děti jistě pocítí a pochopí

Na vyprávění a děti se těší Mikeš a Dana a Dana